เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Avondale College – Auckland

ที่ตั้ง 2009 Avondale College Victor Street, Avondale, Auckland New Zealand

Avondale College - Auckland  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 2,600 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9-13 โรงเรียนตั้งอยู่ที่ Avondale ในเมือง Auckland โรงเรียนมีบริเวณที่สวยงามตั้งอยู่บนพื้นที่ 14 แฮคเตอร์ มีลักษณะเป็นสวน มีสนามกีฬา โรงเรียนมีห้องเรียนที่อำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีคอมพิวเตอร์มากกว่า 800 เครื่อง โรงเรียน Avondale College เปิดสอนในระบบ NCEA และ CIE โดยมีวิชาให้เลือกสอบหลากหลาย 

ข้อดีในการไปเรียน

 • มีศูนย์นักเรียนนานาชาติ สำหรับช่วยเหลือนักเรียน
 • สามารถเลือกโปรแกรมเฉพาะตัว และกิจกรรมต่างๆได้ รวมถึงทริปในวันหยุด
 • ประสปการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านหลักสูตรสำหรับนักเรียนนานาชาติ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
 • นอกจากนี้ที่โรงเรียนมี Homework Centre ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปทำการบ้าน หรือปรึกษาอาจารย์ผู้ช่วยได้ จัดขึ้นให้มี 1 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน ทุกวันอังคารและพฤหัส ที่ห้องสมุด

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอน Year 9 – Years 13

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

คิดเป็นเงิน NZD $

ค่าเรียน หลักสูตรมัธยม 1 ปี

$17,000

materials or workbooks used. Outdoor Education fees

$50 - $100

ชุดยูนิฟอร์ม

$300 - $400

Visa Renewal

$150 - $277

Stationery

$100

ค่าประกันสุขภาพ

$500

NCEA Exam Fees

$383.30

CIE exam

$155 per subject

Administration Fee

$1,500

Homestay Fees $280 per week

$14,000

Transportation/Bus Costs

$30 - $50 per week

Airport Drop Off

$60 per drop off

School Trips

$20 - $80 per trip

Accommodation Support Fee

$350

 

สิ่งที่น่าสนใจในประเทศนิวซีแลนด์

 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีลักษณะการศึกษาในระดับนานาชาติซึงมีเกณฑ์ศึกษาที่สูง
 • เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย
 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีเศษฐกิจมั่นคง และระดับจำนวนของประชากรที่ว่างงานน้อย ในขณะที่พื้นฐานของการดำเนินชีวิตของคนที่นี้ค่อนข้างสูง
 • นักเรียนสามารถหารายได้เสริมจากงานพิเศษ ( ซึ่งได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ) โดยที่ต้องปรับเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าที่สามารถทำงานได้และต้องได้รับการอนุญาติจากโรงเรียนและครอบครัว
 • นักเรียนสามารถมีโอกาสได้พบปะกับนักเรียนต่างชาติจากอเมริกาใต้ ยุโรป และ เอเชียตะวันออกเป็นต้นและมีประสบการณ์รับรู้วัฒนธรรมของ “กีวี่” และอื่นๆ
 • นิวซีแลนด์มีภูมิประเทศที่ติดกับเกาะ แปซิฟิก ที่สวยงามและวัฒนธรรมของชาวเกาะ

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030