เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Avonside Girls' High School

ที่ตั้ง 180 Avonside Drive, Christchurch 8061,NEW ZEALAND
เว็บไซต์

Avonside Girls' High School

Avonside Girls’ High School (AGHS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ตั้งอยู่เมืองไครสต์เชิร์ชบนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์อยู่ห่างจากใจกลางเมืองและย่านช้อปปิ้งเพียง 10 นาที ตัวเมืองมีระบบรถประจำทางที่ดี และมีรถประจำทางให้บริการผู้โดยสารที่โรงเรียนทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ชอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 30 นาทีโรงเรียนมีชื่อเสียงด้านบรรยากาศอันอบอุ่น เอาใจใส่ และเป็นมิตร รวมทั้งความแข็งแกร่งทางวิชาการ ห้องเรียนใหม่ที่จัดสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะตั้งอยู่บนพื้นที่คล้ายสวนสาธารณะเลียบริมฝั่งแม่น้ำเอวอน (Avon River) มีจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 850 คน AGHS จึงเป้นสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม AGHS จัดที่นั่งไว้สำหรับนักเรียนนานาชาติจำนวน 30 คน เพื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่ 9 ถึง 13 ปัจจุบันมีนักเรียนนานาชาติ อยู่น้อยกว่า 10 คน ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงได้เรียนในหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนนานาชาติเหล่านี้มาจากยุโรปและภูมิภาคอื่นทั่วเอเชีย

ข้อดีในการไปเรียน

  • เด่นในด้านวิชาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
  • มีหลักสูตรและวิชาเรียนหลากหลาย
  • มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  • บรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น
  • นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนด้านความเป็นผู้นำ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับการเรียนและกิจกรรมต่างๆ
  • มีห้องสมุดขนาดใหญ่ และห้องคอมพิวเตอร์
  • มีกิจกรรมนอกห้องเรียน กีฬา ดนตรีและละคร

หลักสูตรการศึกษา

AGHS จัดหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างกว้างขวางซึ่งจะช่วยเตรียมนักเรียนให้มี ความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศนิวซีแลนด์ วิชาที่สอนในระดับชั้นปีที่ 11-13 ได้แก่ การบัญชี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชีววิทยา เคมี กรีกโรมันศึกษา คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบ การออกแบบ การละคร เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ ภาษาเยอรมัน กราฟฟิกส์ สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมารี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และแคลคูลัส สถิติและการสร้างแบบจำลอง สื่อศึกษา ดนตรี การวาดภาพ การถ่ายภาพ พลศึกษา ฟิสิกส์ ศิลปะการพิมพ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาสเปนเทคโนโลยีการผลิตผ้า อาหาร วัสดุเนื้อแข็งและการท่องเที่ยว AGHS จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (English for Speakers of Other Languages: ESOL) ให้แก่นักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ หากจำเป็น AGHS ยังสามารถประสานงานจัดให้นักเรียนนานาชาติได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ได้อีกด้วย

ที่พัก

AGHS จัดหาครอบครัวโฮมสเตย์โดยคัดเลือกครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ด้วยความพิถีพิถัน พร้อมคอยเฝ้าติดตามตรวจสอบโดยตลอด ผู้ประสานงานฝ่ายครอบครัว โฮมสเตย์มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวัน เจ้าหน้าที่โรงเรียนและ ครอบครัวโฮมสเตย์จะเดินทางไปรับนักเรียนทุกคนที่สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • จ่ายเป็นสัปดาห์ รวมอาหาร 3 มื้อ การซักรีด และการดูแลที่พักเป็นเงิน $240

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

AGHS มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม ห้องดนตรี ห้องภาษาต่างประเทศเฉพาะ ห้องเทคโนโลยีและการออกแบบ และห้องศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งหมดนี้เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็น ผู้ประสานงานฝ่ายการอาชีพจะทำหน้าที่ช่วยนักเรียนวางแผนการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาและการเลือกอาชีพในอนาคต นักเรียนทั้งหมดสามารถใช้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดได้ฟรี ทั้งก่อนเริ่มเรียน ระหว่างวัน และหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน

จุดเด่นพิเศษ

นักเรียนของ AGHS มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย และหลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ตัวอย่างเช่น วงออร์เคสตรา วงดนตรีแจ๊ส กลุ่มวงดนตรีเครื่องเคาะหรือเครื่องตี การร้องประสานเสียงในโบสถ์ คณะนักร้องประสานเสียง การแสดงละคร การโต้วาที วัฒนธรรมของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและวัฒนธรรมเมารี การแข่งขันทักษะทางภาษา กิจกรรมกลางแจ้ง การเดินป่า การเต้นแอโรบิกส์ คริกเก็ต กรีฑา บาสเก็ตบอล ฟันดาบ ฮ็อกกี้ เน็ตบอล รักบี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมาก AGHS จัดให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และในระดับชั้นปีที่ 13 นักเรียนสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสภาต่างๆ ที่มีนักเรียนเป็นผู้นำได้ รวมทั้งสภานานาชาติด้วย จุดเน้นด้านวิชาการที่ AGHS คือการบรรลุความเป็นเลิศและการช่วย ให้นักเรียนก้าวไปสู่การเป็นผู้เรียนและนักคิดที่อิสระ มีความรอบรู้ และสร้างสรรค์ และมีสำนึกที่เข้มแข็งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นอกจากนี้ AGHS ยังเน้นการยึดมั่นต่อค่านิยมของโรงเรียนในเรื่องการเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ การมีระเบียบวินัยในตนเอง และความมีน้ำใจต่อผู้อื่น AGHS จัดให้นักเรียนได้รับโอกาสที่กระตุ้นและท้าทายความสามารถ เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน สิ่งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ ที่โรงเรียนและตัวนักเรียนเองต่างก็ยินดี นักเรียนนานาชาติเป็นส่วนสำคัญของเรา เราขอต้อนรับนักเรียนนานาชาติรุ่นใหม่ด้วยไมตรีจิต เพราะเราให้คุณค่าต่อความ สมบูรณ์พร้อมและความหลากหลายที่นักเรียนนานาชาตินำมาสู่สังคมโรงเรียนของ เรา พวกเรามาใช้ชีวิตตามคติพจน์ประจำโรงเรียน “Summa Sequere” ซึ่งแปลว่า “จงมุ่งไปสู่จุดสูงสุด” ตามความหมายในภาษาละตินกันดีกว่า Avonside Girls’ High School ยึดถือและปฏิบัติตามข้อ กำหนดวิธีปฏิบัติ (COP) ในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

  • : Year 9 – 13 (13 - 18 Years old)

หลักสูตร : High School: NZQA

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

NZD $

Tuition Full Year                                                                                                            

$ 14,500

Administration Fee (one- off payment)

$ 500

Homestay per week

$ 240

Insurance, approximate cost

$ 530

Uniform (Years 9-12), new

$ 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 2544868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030