เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Samuel Marsden Collegiate School - Wellington

ที่ตั้ง Marsden Avenue, Karori, Wellington 6012 New Zealand
เว็บไซต์

Samuel Marsden Collegiate School ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ นักเรียนมีจำนวน 650 คน โรงเรียนมี 2 วิทยาเขต ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน รับตั้งแต่ Year 1 – Year 13 และวิทยาเขต Whitby ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา รับตั้งแต่ Year 7 – Year 10 นักเรียนนานาชาติที่โรงเรียนนี้ จะได้รับความช่วยเหลือจากครูและเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เด็กๆได้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และยังส่งเสริมนักเรียนด้านกีฬา ดนตรี และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ นักเรียนที่นี่จะเรียนในระบบ NCEA และใน Year 12 – 13 สามารถเลือกเรียนบางวิชาในระบบ Cambridge ได้ ภายโรงเรียนจะมีบรรยากาศที่มีความร่มรื่น มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ สนามเทนนิส สปอร์ตเซ็นเตอร์ ห้องศิลปะ ห้อง Digital and Technology รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยให้นักเรียนได้เข้าไปใช้งาน นอกจากนี้ นอกห้องเรียนนักเรียนยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนนิวซีแลนด์ จากการพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ที่ทางโรงเรียนเป็นคนดูแลและจัดหาให้อีกด้วย 

Samuel Marsden Collegiate School ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington โดยแบ่งเป็น 2 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่วิทยาเขต Karori ตั้งอยู่ประมาณ 5 กิโลเมตรจากตัวเมืองเวลลิงตัน และห่างจากสนามบินเวลลิงตันประมาณ 35 นาทีโดยรถยนต์ 

ส่วนอีกวิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขต Whitby ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ประมาณ 30 กิโลเมตรทางตอนเหนือของใจกลางเมืองเวลลิงตัน และห่างจากสนามบินเวลลิงตันประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์

ข้อดีในการไปเรียน

  • เตรียมนักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
  • มีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในทุกสาขา
  • มีการสอนวิชาต่างประเทศทั้ง ฝรั่งเศส เยอรมัน ภาษาจีน และสเปน
  • มีห้องเรียนดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี เวทีการแสดงและศูนย์กีฬา
  • มีการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ
  • โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ รวมถึงการพัฒนาด้านกีฬาและวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอนในระดับ : Year 1 - 13

หลักสูตร : High School: NZQA

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

NZD $

Annual School Fees Years 1-6

$24,280

Annual School Fees Years 7-13

$35,350 *Includes WPEN StudyCare programme

Homestay Fees (per week)

$300

Student Insurance approximately

$585

Uniform

$1,200

Incidentals

$2,500

One-off Enrolment Fee

$500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030