เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ St Patrick’s College - Wellington

ที่ตั้ง 581 Evans Bay Parade, Kilbirnie Wellington, New Zealand
เว็บไซต์

St Patrick’s College เป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาล ชายล้วน 800 คน ก่อตั้งในปี ค.ศ.1886 มีความเป็นเลิศทางการศึกษาเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนมานานกว่า 125 ปี  ตั้งอยู่กลางใจเมือง Wellington ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์

ข้อดีในการไปเรียน

  • โรงเรียนเน้นศักยภาพทางความเป็นเลิศทางวิชาการ วัฒนธรรม และการกีฬา และดนตรีมีการขับร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ
  • เปิดสอนมายาวนานกว่า 125 ปี

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

Year 12 – Year 13

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

คิดเป็นเงิน NZD $

ค่าเรียน หลักสูตรมัธยม 1 ปี

$ 15,000

Administration fee (include Text book)

$1,000

trips out of the College, including retreats

$100

subject material fees

$50

winter or summer sports registration fees

$50-$100

Homestay fees @ NZ$290 weekly

$13,920

Subject Material fees (Art, Design, Technology)

$150

entry fees to external examinations and awards

$383 Per Level

Uniform

$900

Sports Registration

$100

calculator for mathematics/physics

$100

Insurance (compulsory)

$660

Stationery and workbooks

$100

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030