เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Takapuna Grammar School - Auckland

ที่ตั้ง 210 Lake Rd ,Takapuna , Auckland, New Zealand
เว็บไซต์

Takapuna Grammar School ตั้งอยู่ในเขต Notrh Shore เมือง Auckland ซี่งห่างจากตัวเมืองไป 12 นาที หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1927 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,700 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 200 คน เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Year 9 หรืออายุประมาณ 13 ปี นอกจากการเรียนในหลักสูตร NCEA ซึ่งมีการเปิดสอนในวิชาที่หลากหลายมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียน Takapuna Grammar School ยังทำการเปิดสอนการเรียนในระบบ IB อีกด้วย นอกเหนือจากการเรียน ในโรงเรียนยังประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา อาคารและห้องเรียนที่ทันสมัยอีกด้วย

ข้อดีในการไปเรียน

 • ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง  นักเรียนต่างชาติจะถูกจัดลงห้องเรียน (Mainstream Classes) ซึ่งมีวิชาเลือกมากมาย จัดลงคอร์สต่างๆ ตามจุดประสงค์ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน
 • 90% ของนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนจะได้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
 • สามารถเข้าถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ ESOL และโปรแกรมภาษาอังกฤษ
 • ผลการสอบระดับชาติสูงกว่าผลเฉลี่ยการสอบระดับชาติในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ
 • นักเรียนต่างชาติจะได้อยู่กับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลที่ถูกแต่งตั้ง
 • โรงเรียนเป็นผู้ลงนามใน ข้อปฏิบัติสำหรับสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice for the welfare of International Students)
 • มีแผนกต่างชาติที่ทุ่มเทเพื่อสนับสนุนนักเรียนด้าน ที่พัก, คอร์ส, สวัสดิภาพ และเอกสารต่างๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าถึงผู้ให้คำปรึกษา รวมถึงการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

 • Year 9-13
 • High School: International Baccalaureate (IB)
 • High School: NZQA

นักเรียนจะได้เรียนวิชา ดังต่อไปนี้

 • อังกฤษ/ESOL (English ESOL)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • สุขภาพ และพลศึกษา (Health & Physical Education)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)
 • สังคมศึกษา (Social Studies)
 • ศิลปะ (Arts) เต้นรำ, ละคร, เพลง
 • เทคโนโลยี (Technology) อาหาร, กราฟฟิกส์, ซอฟท์แวร์
 • ภาษาอังกฤษ (English)
 • ภาษาฝรั่งเศส (French)
 • ภาษาเยอรมัน (German)
 • ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
 • ภาษาเมารี (Te Reo Maori)

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

NZD $

Tuition Fee

$15,000.00 ($3,750.00 per term)

Administration Fee (per annum)

$1,600.00 ($400.00 per term)

Accommodation Support Fee (per annum)

350.00

ID Card

No charge

Subject Fees

No charge

Travel & Medical Insurance (12 months)

$582.53

Homestay – per week price

$300.00

Uniform (compulsory Years 9 – 13)

Physical Education Uniform Years 9 & 10

Approx $400.00

Approx $100.00

Graphics Calculator– needed for senior Maths

Casio fx-9750GA PLUS

$140.00

IB Fee (annually) – includes examination fee

$3,300.00

Student Visa Online Renewal

$220.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030