เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Blackburn High School Melbourne

ที่ตั้ง 60 Springfield Road Blackburn Victoria 3130
เว็บไซต์

Blackburn High School ก่อตั้งในปี 1956 เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐวิกตอเรีย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมลเบริน ห่างจากเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร นักเรียนที่เรียนหลักสุตรอินเตอร์ส่วนใหญ่เป้นนักเรรียนที่มาจาก จีน เกาหลี เวียดนาม ไทย อินเดีย เยอรมัน สถาบันมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการยาวนานกว่า 60 ปี เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น ,มัธยมศึกษาตอนปลาย Year 6-12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,200 คน และเป็นสถาบันที่มีมาตราฐาน และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติด้วยต้องนำอุปกรณ์การเรียนมาเองและสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อดีในการไปเรียน

  • ทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกห่างจากเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร
  • มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดภายในโรงเรียน
  • มีวิชาเลือกให้เลือกได้หลากหลาย เข่น คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
  • ได้รับรางวัลระดับผู้นำด้านกีฬาระดับโลก

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

  • Primary
  • Junior Secondary
  • Senior Secondary

ค่าเรียน

Standard Tuition Fee

Course

Grades

Annual Fee ( Australian Dollars )

Primary

Prep – Grade 6

$11,398

Junior Secondary

Year 7-10

$15,129

Senior Secondary

Year 11-12

$16,974

Dependants of Overseas students studying in Victoria

Course

Grades

Annual Fee ( Australian Dollars )

Primary

Prep – Grade 6

$9,184

Junior Secondary

Year 7-10

$12,136

Senior Secondary

Year 11-12

$13,612

Standard Sibling (second or subsequent children) **

Course

Grades

Annual Fee ( Australian Dollars )

Primary

Prep – Grade 6

$10,250

Junior Secondary

Year 7-10

$13,694

Senior Secondary

Year 11-12

$15,334

Victorian college of the Arts Secondary School

Course

Grades

Annual Fee ( Australian Dollars )

Junior Secondary

Year 7-10

$20,500

Senior Secondary

Year 11-12

$23,042

Victorian school of Languages

Course

Annual Fee ( Australian Dollars )

Non-Government /TAFE Colleges

$20,500

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ

คิดเป็นเงิน AUD $

Application Fee

AUD$272

Arrival Support Fee***

AUD$161.70

Accommodation Placement Fee***

AUD$ 288.20

Home stay

AUD$ 300-330 per week

School Transfer Fee

AUD$675

Enrolment Amendment Fee

AUD$272

ที่พัก

  • Four House Areas Freeman House, Dunlop House, Hollows House and Melba House.

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030