เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Oxley College Burrado

ที่ตั้ง 11-29 Railway Rd, Burradoo NSW 2577 Australia
เว็บไซต์

Oxley College ได้รับการแต่งตั้งชื่อจากนักสำรวจชาวออสเตรเลียที่ John Oxley โดยวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณที่กว้างขวางของความงาม เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมในการให้ความรู้แก่เยาวชน ศูนย์กลางคือที่อยู่อาศัยในยุคอาณานิคมอันงดงาม 'Elvo' ซึ่งสร้างขึ้นในยุค 1880 ตอนนี้อาคารอันหรูหรานี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารของวิทยาลัย จากเปิดโรงเรียนครั้งแรกมีนักเรียนเพียง 24 คนเท่านั้น จนมาปัจจุบันนี้มีนักเรียนเพิ่มมาเป็น 400 คนแล้ว 

ข้อดีในการไปเรียน

  • มีอุปกรณ์การเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพิ่มโอกาสทางด้านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทางด้าน Science, Visual Art, Design & Technology, Food Technology, Graphics Technology and Computing
  • มีศูนย์การพลศึกษาที่กว้างขวาง เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนของ Oxley College
  • ใช้เครือข่าย ICT แบบบูรณาการซึ่งดำเนินไปทั่วทั้งวิทยาลัยเชื่อมโยงชั้นเรียนกับ David Wright Library การสอนและการบริหารจัดการ มีการเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทำให้นักเรียนสามารถขนส่งงานทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบ้านและโรงเรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับ Year 12

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

คิดเป็นเงิน AUD $

Administration fee

$55

Enrollment deposit

$ 2,500

Enrollment chart

$ 1,100

ค่าเรียน Years K - 3

$ 2,360 per term

ค่าเรียน Years 4 to 6

$ 2,665 per term

ค่าเรียน Years 7 to 10

$4,405 per term

ค่าเรียน Years 11

$4,705 per term

ค่าเรียน Years 12

$6,145 per term

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030