เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Toorak College Mount Eliza

ที่ตั้ง 73-93 Old Mornington Rd, Mount Eliza VIC 3930 Australia
เว็บไซต์

Toorak College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในออสเตรเลียซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 132 ปี  โดยทางโรงเรียนได้เน้นการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน อาทิเช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองของ Melbourne เพียงแค่ 1 ชั่วโมง โดยรถไฟ ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับ Year 12 โดยนักเรียน Year 10 สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตรคือ Victorian Certificate of Education (VCE) สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ Vocational Education & Training (VET) นักเรียนที่จะเข้าเรียนที่ Toorak College ในระดับชั้น year 7-10 นักเรียนจะต้องมี Academic Report ส่งไปให้กับทางโรงเรียนก่อนเพื่อโรงเรียนจะได้พิจารณาผลคะแนนของนักเรียน และในระดับชั้น year 11-12 จะต้องมีการสอบ AEAS Test พร้อมกับผลการเรียนจากโรงเรียนเพื่อยื่นให้โรงเรียนพิจารณา

ข้อดีในการไปเรียน

  • เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการเรียนการสอนอย่างดีเยี่ยม นักเรียนที่จบจากที่นี่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน
  • ที่ตั้งโรงเรียนมีความสวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติ และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
  • มีทีมอาจาย์ที่คอยให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่างชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับ Year 12

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

คิดเป็นเงิน AUD $

Administration fee

$260

Endowment Fee

$1,400

Capital Development Levy

$800

School Uniform

$1,500

International Student Health Cover per Year

$630

ค่าเรียน Years 5 to 6

$34,186

ค่าเรียน Years 7 to 8

$39,914

ค่าเรียน Years 9 to 12

$31,756

Boarding Fees

$31,756

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030