เรียนต่อมัธยมแคนาดา Britannia Secondary School

ที่ตั้ง 1001 Cotton Dr, Vancouver
เว็บไซต์

Britannia Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาล และก่อตั้งโรงเรียนแห่งที่ 2 และเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ที่ยังเหลืออยู่ ก่อตั้งในปี 1910 เปิดรับตั้งแต่ เกรด 8 – 12 มีนักเรียนประมาณ 732 คน นักเรียนที่เรียนจบที่นี่จะมีความรู้และศักยภาพที่ดี

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอน เกรด 8 – เกรด 12 โดยมีวิชาเรียนดังนี้

Academic Courses

 • English
 • Social Studies
 • History
 • Geography
 • Law
 • Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Earth Science

 

 

Extra-curricular Activities

 

Britannia students join clubs and sports teams

that meet at noon hour or after school.

 

• Chess Club

• Environment Club

• Business Club

• Math Competition

• Photography Club

• Global City

• Debate Club

• Community Involvement Club

• Sports (volleyball, badminton, basketball,

soccer, cross-country running, hockey, table

tennis, rugby and track and field)

 

Elective Studies

 

• French and Mandarin

• Visual Arts; Graphic Arts and 2D/3D

 •  

• Photography

• Ceramics and Sculpture

• Drama and Theatre

• Concert and Jazz Band

• Choir

• Food Studies

• Textiles

• Physical Education

• Woodworking and Automotive

• Information Technology

• Electronics

• Accounting and Marketing

 

Feature Programs

 

Hockey Academy

Students may apply to attend

Britannia’s hockey academy. Students

learn the following:

• Ice hockey skills and

• Knowledge

• Sports leadership

• Athletic training

• On-campus facilities

วันเปิดเทอม : กันยายน ของทุกปี (ส่งใบสมัครเรียนก่อน 1 มีนาคม)

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

คิดเป็นเงิน CAN $ / ปี

ค่าสมัครเรียน

$200

ค่าเรียน

$14,500

ค่าประกันสุขภาพ

$500

ค่าจัดหาโฮมสเตย์

$550

Custodian Fee (if required) สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปี

$525

ค่าโฮมสเตย์ 10 เดือน ($950x10)

$9,500

Daily Homestay Fee, if less than a month

 For September 2019 Entry: Arrival August 25, 2019

Orientation on August 26 & 27, 2019

$217

($31 per day x 7 days)

ค่ารถไปรับที่สนามบิน

$100

รวมทั้งหมด (CAD $)

$26,092

รวมทั้งหมด (เงินบาท) *อัตราแลกเปลียน $ = 24 บาท

626,208

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030