เรียนต่อมัธยมแคนาดา Eric Hamber Secondary School

ที่ตั้ง 5025 Willow St, Vancouver
เว็บไซต์

Eric Hamber Secondary School เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่าน Oakridge ของแวนคูเวอร์ มีนักเรียน 1600 คน และมีนักเรียนต่างชาติราวๆ 170 คน เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา (กรีฑา) แฟชั่น การเต้น คอมพิวเตอ์ (โปรแกรมเมอร์) นอกจากนี้โรงเรียน Eric Hamber ยังมีหลักสูตรแฟชั่นซึ่งสอนเป็นภาษาจีนแมนนดารินอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอน เกรด 8 – เกรด 12 โดยมีวิชาเรียนดังนี้

Academic Courses

•World Literature

•Creative Writing

•Social Studies

•History, Law

•Earth Science

Advanced Placement

• Chemistry

• Physics 1 & 2

• Calculus

• English Lit & Comp

• Environmental Science

• Psychology

 

Elective Courses

• Spanish, French,

Japanese, Mandarin

• Business Education,

Accounting, Marketing

• Drama, Film Studies

• Orchestra, Band, Strings

• Choir, Guitar, Stage Band

• Dance

• Fashion Design

• Foods

• Psychology

• Philosophy

• Drawing & Painting,

Studio Arts

• Web Development,

Computer Programming

• Physical Education

• Technical Studies,

Engineering, Drafting

• Carpentry, Woodwork

• Electronics, Robotics

Clubs and Activities

There are too many clubs to list, so please inquire.Students participate in sports on intramural activitieswhich take place at lunch time or by joining school teams.

• Crafts Club

• Debate

• Environment Club

• Leadership Club

• Peer Tutoring

• Photography Club

• Ski/Snowboard Club

• Sports: badminton, basketball, cross country

running, golf, field hockey, soccer, boys’ football,

tennis, track and field, volleyball

 

 

Feature Programs

Art

Students can develop their creative

and artistic skills through:

• Drawing and Painting

• Ceramics and Sculpture

• Media Arts

• Photography

• Studio Arts

• Fashion Sewing and Design

• Acting and Theatre Production

 

Music

• Chorus and Vocal Jazz

• Concert Band, Orchestra, Jazz Band

• Music Theatre Productions

• Guitar: Beginning, Intermediate &

Senior

 

วันเปิดเทอม : กันยายน ของทุกปี (ส่งใบสมัครเรียนก่อน 1 มีนาคม)

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 

รายการ

คิดเป็นเงิน CAN $ / ปี

ค่าสมัครเรียน

$200

ค่าเรียน

$14,500

ค่าประกันสุขภาพ

$500

ค่าจัดหาโฮมสเตย์

$550

Custodian Fee (if required) สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปี

$525

ค่าโฮมสเตย์ 10 เดือน ($950x10)

$9,500

Daily Homestay Fee, if less than a month

 For September 2019 Entry: Arrival August 25, 2019

Orientation on August 26 & 27, 2019

$217

($31 per day x 7 days)

ค่ารถไปรับที่สนามบิน

$100

รวมทั้งหมด (CAD $)

$26,092

รวมทั้งหมด (เงินบาท) *อัตราแลกเปลียน $ = 24 บาท

626,208

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030