เรียนต่อมัธยมแคนาดา Gladstone Secondary School

ที่ตั้ง 4105 Gladstone Street Vancouver
เว็บไซต์

Gladstone Secondary School ตั้งอยู่ในย่าน Kensington ของเมืองแวนคูเวอร์ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Nanaimo มีนักเรียนประมาณ 1000 คน รับนักเรียนตังแต่เกรด 8 – เกรด 12 มีโปรแกรมให้นักเรียนเลือกเรียนหลากหลาย ได้แก่ เต้นรำ ดนตรี การออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมการสร้างหุ่นยนต์

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอน เกรด 8 – เกรด 12 โดยมีวิชาเรียนดังนี้

Academic Courses

• English

• Social Studies

• Mathematics

• Science

• Literature

• Writing

• Law, History

• Geography

• Chemistry, Physics

Advanced Placement

• Calculus 12

• English 12

 

 

Other Electives

• Information Technology

• Dance, Latin and Swing Dance,

Dance Choreography

• Drama, Theatre Production

• Band, Jazz Band

• Concert Choir, Vocal Jazz

• Art, Design, Photography

• Textiles

• Digital Modelling

• Physical Education

• French, Japanese, Spanish

• Electronics, Engineering

• Physical Education, Yoga

Clubs and Sports

• Anime Club

• Sound Crew

• Environment Club

• Global Issues Club

• Library Monitors Club

• Volunteer Club

• Games Club

• Dance Club

•Badminton, soccer, tennis, basketball,

volleyball, track and field, cross country

running, swimming, golf, table tennis,

girls’ softball, provincial champions in

Ultimate

 

 

Dance and Fine Arts

Gladstone offers an outstanding

program for students interested

in dance:

• Dance Performance: classical,

tap, jazz, ballroom and modern

• Latin and Swing

• Choreography

 

The Gladstone Choir program is for interested students who love singing. Also, there are school

musical productions, local performances and music festivals.

 

Gladstone bands participate at provincial, national and international music festivals and concerts.

Concert band and jazz band courses are available

Design

Students interested in design may study:

• drafting and design

• graphic arts

• animation

• publishing yearbook

• fashion design

• interior design

 

วันเปิดเทอม : กันยายน ของทุกปี (ส่งใบสมัครเรียนก่อน 1 มีนาคม)

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

คิดเป็นเงิน CAN $ / ปี

ค่าสมัครเรียน

$200

ค่าเรียน

$14,500

ค่าประกันสุขภาพ

$500

ค่าจัดหาโฮมสเตย์

$550

Custodian Fee (if required) สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปี

$525

ค่าโฮมสเตย์ 10 เดือน ($950x10)

$9,500

Daily Homestay Fee, if less than a month

 For September 2019 Entry: Arrival August 25, 2019

Orientation on August 26 & 27, 2019

$217

($31 per day x 7 days)

ค่ารถไปรับที่สนามบิน

$100

รวมทั้งหมด (CAD $)

$26,092

รวมทั้งหมด (เงินบาท) *อัตราแลกเปลียน $ = 24 บาท

626,208

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030