เรียนต่อมัธยมแคนาดา Vancouver School Board

โรงเรียนรัฐบาลเมืองแวนคูเวอร์ มาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

โรงเรียนแวนคูเวอร์ยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติ มีหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีคุณครูที่ทุ่มเทในการสอนและดูแลนักเรียน อีกทั้งมีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- ปีการศึกษาเริ่มเดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน 

- โด่ดเด่นด้านวิชาการ ทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก 

- ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษามณฑลบริติชโคลัมเบีย หรือหลักสูตรระยะสั้น 

- มีคุณครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

- ให้บริการโฮมสเตย์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ 

อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 บีทีเอส สถานี ชิดลม ทางออก 4 

เบอร์โทร 02-2544868 

Line : @thedeaninter 

 

 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030