เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of English ซิดนีย์ Sydney

ที่ตั้ง Level 6,505 George Street, Sydney NSW 2000 Australia
เว็บไซต์

Academy of English - Sydney เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม อยู่ใกล้กับ Town Hall และรถไฟสถานี Wynyard station, ที่พัก, แหล่งช้อปปิ้ง และความบันเทิงซึ่งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เครือเดียวกันกับ Academies Australasia สถาบันสอนภาษาอังกฤษและสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (Blue Mountains) เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก Australian Quality Quality Authority (ASQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS) ในทะเบียนของเครือจักรภพแห่งสหราชอาณาจักร และหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (CRICOS) Academy of English ได้รับการรับรองโดย NEAS Australia * และเป็นสมาชิกของวิทยาลัยภาษาอังกฤษออสเตรเลีย หลักสูตรนี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงการเตรียม EAP / IELTS และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนมัธยมปลาย ที่วิทยาเขตซิดนีย์และบริสเบนเรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับกลางขั้นสูงรวมทั้งการเตรียม EAP / IELTS และการเตรียมภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนมัธยมปลาย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (Blue Mountains) เสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับกลางขั้นสูงและการเตรียม EAP / IELTS ที่มหาวิทยาลัย Leura (คู่มือการศึกษาของ Academy of English (Blue Mountains))

หลักสูตร

1. General English Program คือหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่รวมการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้คำศัพท์ต่างๆ หลักไวยากรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง

โดยทั่วไปจะมีระดับภาษาอังกฤษ 6 ระดับ

  • Beginners (ระดับเบื้องต้น)
  • Elementary (ระดับเริ่มเรียน)
  • Pre-Intermediate (ระดับกลางตอนต้น)
  • Intermediate (ระดับกลาง)
  • Upper Intermediate (ระดับกลางตอนปลาย)
  • Advanced (ระดับสูง) 

ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนจะต้องทำข้อสอบในวันแรกที่เปิดเทอมหรือวันปฐมนิเทศ (Orientation day) และจากผลการสอบอาจารย์จะจัดสรรนักเรียนให้ไปเรียนในห้องที่ตรงกับระดับภาษาของนักเรียน

2. Business English คือ หลักสูตรนี้จะเน้นเกี่ยวกับคำศัพท์และข้อมูลคำศัพท์ในเชิงการทำธุรกิจ, การเงิน, การค้าและหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการมากขึ้น รวมไปถึงสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับเมล-ส่งเมล,การทำเอกสารนำเสนอในที่ประชุม เป็นต้น

3. Academic English คือ เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือกำลังจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องใช้รายละเอียดการเรียน
การสอบที่ซับซ้อน ทั้งด้านการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ

4. หลักสูตร Exam Preparation TOEFL&IELTS Course

หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ TOEFL หรือ IELTS สำหรับที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหรือสมัครเข้าทำงานที่จะเอาผลการสอบภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อความสำเร็จทางด้านวิชาการ ด้วยข้อสอบและหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

  • หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ IELTS Preparation Course เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน The International English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาลในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการพิจารณาออกวีซ่าทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งจะสอนทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS
  • หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ โทเฟล TOEFL Preparation Course
    หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในอเมริกาเหนือที่ใช้คะแนน TOEFL  iBT เป็นเกณฑ์การรับเข้า และนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการสอบ TOEFL  (Test of English as a Foreign Language) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาเหนือ และปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆต้องการผลการสอบแบบ TOEFL  iBT หรือการสอบผ่านระบบอินเตอร์เนทมากกว่าผลสอบของการสอบแบบอื่น นักเรียนจะต้องได้คะแนน TOEFL  สูงพอสมควรหากต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ และหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL  iBT นักเรียนจะมีโอกาสทดลองสอบทำข้อสอบ TOEFL  เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบและบรรยากาศการสอบ และนักเรียนยังสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

5. Work & Study คือ เราสามารถเรียนและทำงานไปด้วยได้ในประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ Academy of English - Sydney สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter
Tel: 02-6564868
Mobile: 081-688-8252

ศึกษาต่อออสเตรเลีย

สถาบันในซิดนีย์

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030