เรียนต่อออสเตรเลีย Canberra Institute of Technology (CIT)

ที่ตั้ง GPO Box 826 Canberra ACT 2601
เว็บไซต์

Canberra Institute of Technology (CIT) Canberra

Canberra Institute of Technology (CIT) แคนเบอร์ร่า เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพของรัฐในกรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1928 เชี่ยวชาญการสอนและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ  โดยจัดเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาและอบรมวิชาชีพขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 400 หลักสูตร

Canberra Institute of Technology (CIT) แคนเบอร์ร่า จัดเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพของออสเตรเลียซึ่งให้การฝึกอบรมสายอาชีพที่เป็นที่นิยมหลายประเภท มีนักศึกษาทั้งในประเทศและนักศึกษาต่างชาติจาก 50 ประเทศทั่วโลกเข้ารับการอบรมกับสถาบัน รวมทั้งฝึกงานในสถานที่ซึ่งสถาบันจัดสรรให้ ตลอดจนนักการศึกษาหลักสูตรทางไกลจากทั่วโลก

 • Business Management and Marketing
 • Communication Music and Media
 • Community Services
 • Design, Fashion and Photography
 • English Language and ACT Year 12
 • Environment and Spatial Information
 • Forensics, Engineering and Science
 • Hairdressing, Beauty, Massage and Fitness
 • Hospitality, Tourism and Events
 • Information Technology and Library

Canberra Institute of Technology (CIT) จะทำให้คุณมีทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้งาน! และมีสถาบันสอนภาษาเป็นของตนเองอีกด้วย

Canberra Institute of Technology (CIT)ของคุณสมบัติที่ยอมรับในระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงปริญญาเอก การศึกษานอกเวลาหรือเต็มเวลา การศึกษาออนไลน์ (การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น) ที่ก้าวของคุณหรือเลือกเรียน 1-1

Canberra Institute of Technology (CIT) ในปีนี้มีมากกว่า 30,000 นักเรียนอาชีวศึกษาจาก 16 ปีถึง 70 ปีที่ทำขึ้นเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายที่อบอุ่นและมีพลัง พนักงาน CIT มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการทำงานของนักเรียนของเราได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในชุมชน ACT 

จุดเด่นของสถาบัน Canberra Institute of Technology (CIT)

 • Canberra Institute of Technology (CIT) มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้านการเรียน การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย การสมัครงาน รวมถึงการจัดหางานให้ฟรี
 • สถาบัน Canberra Institute of Technology (CIT) ประกอบด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย, ห้องสมุด, ห้องนั่งเล่น, ห้องพยาบาล
 • Canberra Institute of Technology (CIT) มีประสบการณ์ในการสอนที่มาก ซึ่งนำทีมโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการสอน
 • สื่อการสอนที่ทันสมัย บทเรียนที่สนุกสนานทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก Canberra Institute of Technology (CIT)

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030