เรียนต่อออสเตรเลีย Perth college of business & technology

ที่ตั้ง 110 Brown Street, East Perth, WA 6004 Australia
เว็บไซต์

Perth College of Business & Technology อยู่ใจกลางเมืองเพิร์ธ มีนักเรียนมาจากนานาชาติ ห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยนักเรียนจะมีประสบการ์ณในตำแหน่งอุตสาหกรรมจริง 

การศึกษาที่ PCBT มีหลักสูตรตั้งแต่ภาษาอังกฤษทั่วไป ทักษะอาชีพต่างๆเช่น Arts, Business, Leadership & Management course, Hospitality & Commercial Cookery เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาในสถานการ์ณชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว หรือทำงานในประเทศออสเตรเลีย  

 

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 2544868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ค่าเรียน: เริ่มต้นที่ 44,028.00 บาท (3 เดือน)

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030