เรียนต่อออสเตรเลีย Strathfield College เมลเบิร์น Melbourne

ที่ตั้ง Level 2, 422 Little Collins Street,Melbourne, VIC
เว็บไซต์

Strathfield College - Melbourne เน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและบริการนักเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งสถาบันจะจัดหาหลักสูตรที่มีคุณภาพและช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

Strathfield College Melbourne ได้รับมาตรฐานของ Australian Quality Training Framework ซึ่งควบคุมด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ Strathfield College - Melbourne สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter 
Tel: 02-6564868
Mobile: 081-688-8252

ศึกษาต่อออสเตรเลีย

สถาบันในเมลเบิร์น

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030