เรียนต่ออเมริกา IH International House San Diego

ที่ตั้ง 233 A Street, Suite 310, San Diego, California, 92101
เว็บไซต์

IH San Diego เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรงเรียนสอนภาษา Net-Pacific Group of International House ซึ่งรวมถึงวิทยาเขตในแวนคูเวอร์และวิสต์เลอร์แคนาดาและซานทานแดร์และบายาโดลิดประเทศสเปน

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายและกิจกรรมต่างๆ ทำให้ IH San Diego เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์เมืองเก่าของเมือง เป็นย่านที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ซึ่งเต็มไปด้วย สีสัน หลากหลายของ ร้านค้าร้านอาหาร สวนและพื้นที่ ปิกนิก เมืองเก่า ศูนย์การขนส่ง 

หลักสูตรเรียนภาษาของ IH 

  • General English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ 
  • Cambridge Exam Preparation เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสอบ Cambridge 
  • English for High School เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยจะเน้นทักษะด้านวิชาการและสังคมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ESL สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโดยตรง 
  • English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยหลักสูตรรวมถึงการเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วย สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังฝึกนักเรียนในการเขียนบทความในเชิงวิชาการ การอ่านผลวิจัย การจดข้อความย่อรวมถึงการนำเสนอบทความในเชิงวิชาการ  

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 2544868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030