เรียนต่อแคนาดา Arbutus College Vancouver

ที่ตั้ง 473 West Hastings Street, Vancouver BC V6B 1L4 Canada
เว็บไซต์

Arbutus College ก่อตั้งในปี 2002 เป็นสถาบันเอกชน ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Vancouver เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ด้านโปรแกรมเรียนและทำงาน ในหลากหลายสาขาเช่น การตลาด, บริหารธุรกิจ, การค้าระหว่างประเทศ, การบริหารการโรงแรม 

ข้อดีในการไปเรียน

  • สถาบันตั้งอยู่ใน downtown สะดวกสบายในการเดินทาง
  • อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • Arbutus Collegeได้รับใบประกาศนียบัตรจากทั้งรัฐบาล
  • ทางสถาบันให้ความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรและค่าเรียนที่เปิดสอนในโรงเรียน

Business Management

หลักสูตร Business Management

ค่าเรียน CAD $

Program fees CAD $

ค่าใช้จ่ายรวม CAD $

Foundation Certificate - 2 months

$3,235

$250

$3,485

Practicum Foundation Certificate  - 2 months

$4,571

$250

$4,821

Certificate  - 3 months

$4,684

$260

$4,944

Honours Certificate  - 4 months

$5,592

$270

$5,862

Practicum Certificate - 4 months

$7,582

$270

$7,852

Diploma - 6 months

$8,378

$290

$8,668

Work Experience Diploma  - 6 months

$9,724

$290

$10,014

Co-op Diploma  - 6 months

$11,633

$290

$11,923

Honours Diploma with Specializations  - 12 months

$13,000

$350

$13,350

Honours Co-op Diploma with Specializations  - 12 months

$18,584

$350

$18,934

Professional Diploma  - 20 months

$23,816

$430

$24,246

Co-op Professional Diploma - 20 months

$28,153

$430

$28,583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing

หลักสูตร Marketing

ค่าเรียน CAD $

Program fees CAD $

ค่าใช้จ่ายรวม CAD $

Foundations Certificate 2 months

$3,235

$250

$3,485

Certificate 3 months

$4,684

$260

$4,944

Practicum Certificate 4 months

$7,582

$270

$7,852

Diploma 6 months

$8,378

$290

$8,668

Work Experience DiplomaCo-op Diploma 6  months

$9,724

$290

$10,014

Co-op Diploma 6  months

$11,633

$290

$11,923

ที่พัก

  • Home Stay
  • Shared Renting

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030