เรียนต่อ Grafton College ลอนดอน London

ที่ตั้ง Union House 65-69 Shepherds Bush Green, W12 8TX
เว็บไซต์

Grafton College of Management Sciences ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ดับบลิน และต่อมาในปี 2004 ที่ลอนดอน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และเปิดรับนักศึกษาจากทั้งในประเทศและนักศึกษานานาชาติ

Grafton College วิทยาเขตลอนดอน ตั้งอยู่ในเขต Shepherd Bush ทางตอนใต้ของลอนดอนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในด้านของการผสมผสานทางวัฒนธรรม และบรรยากาศที่เป็นมิตร อีกทั้งทัศนียภาพโดยรอบก็งดงามน่าอยู่ และยังเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ BBC ด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย ร้านอาหาร และแหล่งรวมความบันเทิงต่างๆ อีกทั้งยังอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางไปยังส่วนต่างๆของลอนดอนได้อีกด้วย

เรียนต่ออังกฤษ ที่ Grafton College - London สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter
Tel: 02-6564868
Mobile: 081-688-8252

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อลอนดอน

สนใจสอบถามข้อมูล

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030