เรียนต่อ Intensive English Language Institute เมืองแอดิเลด Adelaide

ที่ตั้ง 43 Angas Street Adelaide, SA 5000
เว็บไซต์

สถาบัน IELI เป็นโรงเรียนที่สอนเข้มข้น นักเรียนที่เรียนภาษาที่นี่ ส่วนใหญ่ตั้งใจเพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษากับ มหาวิทยาลัย Flinders นักเรียนของโรงเรียน IELI สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ห้องสมุด, ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น อีกทั้งเมืองแอดิเลดเป็นเมืองเล็ก ๆ คนไทยไม่มาก ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาภาษาได้อย่างดี

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ภาษาอังกฤษทั่วไป

  • ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

  • ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนด้านสุขภาพ

  • ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ และการเตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษอาชีวะ

  • ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนด้านธุรกิจ

  • การนำเสนอโครงการระดับมืออาชีพ

  • โปรแกรมกลุ่มเรียนรู้วัฒนธรรมแบบมืออาชีพ

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ Intensive English Language Institute - Adelaide สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter 
Tel: 02-2544868
Mobile: 081-688-8252

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อแอดิเลด

สนใจสอบถามข้อมูล

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ค่าเรียน: เริ่มต้นที่ 88,349.52 บาท (3 เดือน)

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030