เรียนต่อ Le Cordon Bleu แอดิเลด Adelaide

ที่ตั้ง Days Road, Regency Park South Australia 5010 Australia
เว็บไซต์

Campus

 • Paris, France
 • London, United Kingdom
 • Madrid, Spain
 • Adelaide, Australia
 • Sydney, Australia
 • Melbourne, Australia
 • Tokyo, Japan
 • Kobe, Japan
 • Seoul, Korea
 • Bangkok, Thailand
 • Selangor, Malaysia

นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่เครือข่ายสถาบัน  Le Cordon Bleu  ได้สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่ดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนั้น เครือข่าย  Le Cordon Bleu  ยังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจ สถาบันฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

 • เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ  ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 100 ปี  Le Cordon Bleu  จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลกซึ่งยังคงมุ่งมั่นในการสร้างรากฐาน และความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก  Le Cordon Bleu  จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน
 • เรียนรู้จากบุคลากรระดับโลก  เชฟผู้สอนของ  Le Cordon Bleu  กว่า 80 คนทั่วโลก เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานจากครัวชั้นนำและภัตตาคารระดับห้าดาวมิเชอแลง ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน นอกจากนั้น คณาจารย์ผู้สอนของ  Le Cordon Bleu  ยังประกอบไปด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมในระดับนานาชาติ
 • เรียนรู้หลักสูตรชั้นนำระดับสากล  หลักสูตรการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสของ  Le Cordon Bleu  เป็นหนึ่งในหลักสูตรการประกอบอาหารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ และครอบคลุมมากที่สุดของโลก ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย ภายใต้คำแนะนำและการดูแลจากเชฟผู้สอนระดับโลก
 • เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ  ผู้สำเร็จการศึกษาจาก  Le Cordon Bleu  เป็นผู้ที่พร้อมด้วยทักษะและความสามารถสำหรับการทำงาน ไม่เพียงเฉพาะในภัตตาคาร รีสอร์ท หรือโรงแรมชั้นนำระดับโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักข่าว นักเขียน ผู้สอน ที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ฯลฯ
 • เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์  Le Cordon Bleu  เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากมาย อาทิเช่น Dione Lucas, Julia Child, Nancy Silverton, Nathalie Dupree, Eric and Bruce Bromberg, Allen Susser, James Peterson, Lydia Shire, Giada De Laurentiis, Gaston Acurio และ Ming Tsai ฯลฯ ดังนั้น การศึกษาที่ Le Cordon Bleu  จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ และช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์ที่ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียนทุกคน
 • ตอบรับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม  Le Cordon Bleu  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์เข้ากับเนื้อหาซึ่งทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว และการโรงแรมในอนาคต

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร กร็องด์ ดิโปรม   หลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบที่เข้มข้นและครอบคลุมเทคนิคการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศส ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสำคัญสู่อุตสาหกรรมอาหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • หลักสูตรการประกอบอาหารคาว    เรียนรู้เทคนิคการประกอบอาหารตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการประกอบอาหารได้ทุกรูปแบบ พร้อมท่องไปในโลกของอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และอาหารที่ได้รับความนิยมจากทั่วทุกมุมโลก
 • หลักสูตรการประกอบขนมอบ  พัฒนาฝีมือการประกอบขนมอบกับหลักสูตรที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการประกอบขนมอบระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนการประกอบขนมอบนานาชนิดจากทั่วโลกด้วยเทคนิคที่พิถีพิถัน
 • หลักสูตรการทำขนมปัง   เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคการทำขนมปังแบบฝรั่งเศส เช่น ขนมปังเดนิช ขนมปังแบบพื้นเมืองของแคว้นต่าง ๆ ในฝรั่งเศส รวมถึงการทำแป้งโดแบบต่าง ๆ จากการหมักด้วยยีสต์
 • หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร และหลักสูตรระยะสั้น  เราคัดสรรหลักสูตรมากมายสำหรับผู้ที่หลงใหลในอาหารและผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในเรื่องงบประมาณหรือเวลาเรียน
 • หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์ การดื่มไวน์ และการชิมไวน์ นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมไปถึงการเลือกไวน์เพื่อดื่มคู่กับอาหารประเภทต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรื่องไวน์

หลักสูตร Diploma

 • Diplome Advance De Gestion Culinaire Advanced Diploma Of Hospitality
 • Diplome De Cuisine - Certificate Iii In Commerical Cookery
 • Diplome De Patisserie - Certificate Iii In Patisserie
 • Grand Diplome

หลักสูตรปริญญาตรี

 • Business (International Hotel Management)
 • Business (International Restaurant)

หลักสูตรปริญญาโท

 • Gastronomic Tourism

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ Le Cordon Bleu - Adelaide สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter 
Tel: 02-6564868
Mobile: 081-688-8252

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อแอดิเลด

สนใจสอบถามข้อมูล

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030