เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course 20Hr

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่พวกเขาจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,800
AUD
92,948.00
THB
6 เดือน
9,500
AUD
232,370.00
THB
9 เดือน
13,300
AUD
325,318.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030