เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

คุณกำลังจะปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาอยู่หรือเปล่า ต้องการสนทนากับเจ้าของภาษาใช่ไหม ต้องการปรับปรุงการออกเสียงของคุณใช่หรือไม่

มาพบและเรียนรู้จากประสบการณ์ความแตกต่างเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายของคุณที่สถาบันเพอร์ฟอร์มานซ์!

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเพอร์ฟอร์มานซ์ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ได้อย่างมั่นใจได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึง ในการเดินทางท่องเที่ยว การทำงานและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราสร้างทักษะภาษาอังกฤษทุกเนื้อหาให้กับนักเรียน รวมถึง การฟัง การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์และคำศัพท์ โดยการเน้นเป็นพิเศษเฉพาะด้านการพูดและการออกเสียง

เพอร์ฟอร์มานซ์อิงลิชเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเรียนที่วิทยาเขตซิดนีย์และเมลเบิร์นที่ระดับภาษาอังกฤษต่างๆ ดังนี้

  • ระดับเริ่มต้น (ELEMENTARY)
  • ระดับกลาง-ตอนต้น (PRE-INTERMEDIATE)
  • ระดับกลาง (INTERMEDIATE)
  • ระดับกลาง-ขั้นสูง (UPPER-INTERMEDIATE)
  • ระดับสูง (ADVANCED)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปดังต่อไปนี้ นักเรียนจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแน่นเพื่อก้าวต่อไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจวิชาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ตามที่ต้องการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป - รหัสหลักสูตรข้อมูลชั้นเรียน: 076500G

กำหนดการเข้าชั้นเรียน: จันทร์ ถึง ศุกร์

ชั้นเรียนภาคเช้า: 8:45 น. - 13:00 น. [8.45AM - 1:00PM]

ชั้นเรียนภาคบ่าย:  13:15 น. - 17:30 น. [1.15PM - 5:30PM]

ชั้นเรียนตอนเย็น:  17:45 น. - 22:00 น. [5.45PM - 10:00PM]

วันเริ่มเรียน:  รับรองการเข้าเรียนทุกวันจันทร์

ชั่วโมงการติดต่อสื่อสารต่อสัปดาห์:  20 ชั่วโมง

ขนาดชั้นเรียน:  มากสุด 18 คน (เฉลี่ย 12 คน)

ระยะเวลาหลักสูตร:  2 - 52 สัปดาห์

ข้อกำหนดการรับเข้า:  นักเรียนต้องอายุ 18 ปี หรือมากกว่า

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,868.00
AUD
70,151.28
THB
6 เดือน
5,736.00
AUD
140,302.56
THB
9 เดือน
8,244.00
AUD
201,648.24
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030