เรียนภาษาอังกฤษ General English Course

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนโดยรวม บทเรียนเน้นในการทำงานร่วมกันระหว่างการพูดและการฟัง แต่ก็จะมีการอ่านการเขียนคำศัพท์สำนวนและไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย

งานบ้านและการทัศนศึกษาการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไปมักจะเป็นในวันศุกร์หลังจากที่นักเรียนได้รับการประเมินในตอนท้ายของสัปดาห์

ขนาดของชั้นเรียนจะเล็กและบรรยากาศความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละชั้นเรียนจะช่วยให้นักเรียนที่จะทำให้ความคืบหน้าของภาษายอดเยี่ยมในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,280.00
AUD
55,768.80
THB
6 เดือน
4,440.00
AUD
108,602.40
THB
9 เดือน
6,660.00
AUD
162,903.60
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030