เรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Intensive Academic English (EAP) 25Hr

สำหรับนักเรียนที่?

ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เช่น การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

บทเรียน รวมถึง?

 • พัฒนาทักษะและความคล่องแคล่วในการนำเสนอและสอบปลายภาคด้านการพูด
 • ทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
 • ทักษะการอ่านสำหรับทดสอบ IELTS และเนื้อหาเชิงวิชาการ
 • ทักษะและเทคนิควิธีการสอบ IELTS
 • การพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการและทักษะการเรียน
 • คำศัพท์เชิงวิชาการและไวยกรณ์ในเนื้อหา
 • ทักษะสำหรับโปรแกรมการสอนในคอมพิวเตอร์ การสัมนาและการบรรยาย
 • การปฐมนิเทศน์แก่นักเรียนในการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดโปรแกรมการเรียน

หลักสูตรนี้กำหนดได้เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียหรือวิทยาลัยธุรกิจ ไม่ว่าผู้เรียนต้องการได้รับการเข้าสู่หลักสูตรที่เลือกโดยผ่านทางหนึ่งในข้อกำหนดการรับเข้าโดยตรงของ ELC หรือโดยการสอบ IELTS โปรแกรมนี้จะให้ผู้เรียนได้เข้าหลักสูตรและทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนพร้อมที่จะสนุกสนานกับการเรียน

แบบเรียน: โปรแกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขณะที่ได้เตรียมตัวนักเรียนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความท้าทายของการศึกษาในเชิงวิชาการ ผู้เรียนจะได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเชิงวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

การเตรียมทดสอบ EAP และ IELTS

นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทุกคนของเรากำลังวางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยทางด้านการศึกษาระดับที่สูงกว่าในประเทศออสเตรเลียหรือที่อื่น บางคนอาจจำเป็นต้องแสดงคะแนน IELTS เพื่อให้ได้รับการเข้าหลักสูตรที่พวกเขาเลือก คนอื่นอาจอยู่ในหนึ่งในโปรแกรมวิถีทางของ ELC และไม่ต้องใช้คะแนน IELTS หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของเราถูกปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของนักเรียนในทั้งสองสถานการณ์

ระดับ

โดยปกติแต่ละระดับต้องใช้เวลาในการจบหลักสูตร 10 สัปดาห์

 1. ระดับกลาง         (INTERMEDIATE) /  IELTS 5.0 +                 จบระดับ IELTS 5.5
 2. ระดับกลาง-สูง    (UPPER INTERMEDIATE) / IELTS 5.5 +    จบระดับ IELTS 6.0
 3. ระดับสูง             (ADVANCED) /  IELTS 6.0                           จบระดับ IELTS 6.5-7.0

วันเริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์

ระยะเวลาของหลักสูตร:  2-36 สัปดาห์

ขนาดชั้นเรียน:  มากสุด 15 คน (เฉลี่ย 12 คน) หลักสูตรพรีเมี่ยมรวมบทเรียนแบบตัวต่อตัว

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,000.00
AUD
73,380.00
THB
6 เดือน
5,520.00
AUD
135,019.20
THB
9 เดือน
8,280.00
AUD
202,528.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030