เรียนภาษาอังกฤษ ELS Programs Full-Time Intensive 28L

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Full-Time Intensive 28L

เรียนเต็มเวลาแบบเข้มข้น 28 บทเรียนต่อสัปดาห์

วันจันทร์ถึงวันพฤหัส 9.00-15.00  และวันศุกร์ 9.00 - 12.30

1 บทเรียน=50 นาที

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,204.00
USD
105,764.04
THB
6 เดือน
5,784.00
USD
190,929.84
THB
9 เดือน
8,676.00
USD
286,394.76
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030