เรียนภาษาอังกฤษ General English Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

Degree: 
ค่าเรียน: 
10 สัปดาห์
3,100.00
AUD
79,112.00
THB
20 สัปดาห์
6,200.00
AUD
158,224.00
THB
30 สัปดาห์
9,300.00
AUD
237,336.00
THB
Updated onNov 23, 2017
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Kent Street Bentley WA 6102

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 656 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030 Pupae: 082 440 0500