เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 20Hr ช่วงเช้า

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนเพิ่มเติมในประเทศออสเตรเลีย หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นหลักสูตร 5 ระดับ ที่ระดับเริ่มต้น (ELEMENTARY) ระดับกลาง-ตอนต้น (PRE-INTERMEDIATE) ระดับกลาง-ขั้นสูง (UPPER-INTERMEDIATE) และระดับสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอยู่บนพื้นฐานชุดแบบเรียนที่ล้ำหน้าเป็นที่นิยมโดยมีงานและวัตถุดิบเสริมการสอนที่ออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน

ทุกวันศุกร์ วิทยาลัยนานาชาติลอยด์ วิทยาเขตซิดนีย์ ได้กำหนดชั้นเรียนแบบให้เลือกอิสระสำหรับนักเรียน ให้ดูใบปลิวข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของโครงสร้างชั้นเรียนแบบให้เลือก

ระยะเวลาของหลักสูตร: 4-48 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับระดับ)

ข้อกำหนดการรับเข้า:

  • ระดับขั้นพื้นฐาน (BEGINNER) สำหรับเรียนระดับเริ่มเต้น (ELEMENTARY)
  • ระดับเริ่มเต้น (ELEMENTARY) สำหรับเรียนระดับกลาง (INTERMEDIATE)
  • ระดับกลาง-ตอนต้น (PRE-INTERMEDIATE) สำหรับเรียนระดับกลาง (INTERMEDIATE)
  • ระดับกลาง (INTERMEDIATE) สำหรับเรียนระดับกลาง-ขั้นสูง (UPPER-INTERMEDIATE)
  • ระดับกลาง-ขั้นสูง (UPPER-INTERMEDIATE) สำหรับเรียนระดับขั้นสูง (ADVANCED)

วิธีการสอน:

การสื่อสารแบบตัวต่อตัว นักเรียนจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านขอบเขตงานต่างๆที่ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง นอกเหนือจากการปรับปรุงการออกเสียงและความรู้ด้านไวยากรณ์

วิธีการประเมินผล:

มีการประเมินผลนักเรียนตลอดสัปดาห์ และมีการประเมินผลรายเดือนเป็นเกณฑ์บังคับ

การจบหลักสูตร:

นักเรียนได้รับใบประกาศแสดงการเข้าเรียนจนจบหลักสูตร

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
1,980
AUD
48,430.80
THB
6 เดือน
3,840
AUD
93,926.40
THB
9 เดือน
5,950
AUD
145,537.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 2 & 3, 436-450 Kent Street, Sydney

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030