เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 20Hr ช่วงเย็น

แต่ละวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษทั่วไปของนักเรียนต่างประเทศ เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะมีความพร้อมในการเข้าต่อในระดับชั้นเรียนถัดไป ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปยังกำหนดรูปแบบพื้นฐานสำหรับนักเรียนในการเลื่อนขั้นไปยังเนื้อหาเฉพาะมากขึ้น เช่น การเตรียมสอบ IELTS

ระยะเวลาของหลักสูตร: 4 - 48 สัปดห์ ขึ้นกับระดับ

การประเมินผล: มีการประเมินผลนักเรียนผ่านการทดสอบรายสัปดาห์ การมอบหมายงานและการเข้าชั้นเรียน

วิธีการสอน: การสื่อสารแบบตัวต่อตัว นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดขอบเขตงานต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟังของพวกเขา ขณะเดียวกันกับการปรับปรุงการออกเสียงและความรู้ด้านไวยากรณ์ของพวกเขา

ระดับภาษาอังกฤษ:

  • ภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น (ELEMENTARY ENGLISH)
  • ภาษาอังกฤษระดับกลาง-ตอนต้น (PRE-INTERMEDIATE ENGLISH)
  • ภาษาอังกฤษระดับกลาง (INTERMEDIATE ENGLISH)
  • ภาษาอังกฤษระดับกลาง-ขั้นสูง (UPPER-INTERMEDIATE ENGLISH)
  • ภาษาอังกฤษระดับสูง (ADVANCED)

การศึกษาเพิ่มเติม: นักเรียนผู้ที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราที่ระดับกลางจะสามารถเข้าต่อหลักสูตรด้านการศึกษาและหลักสูตรการอาชีพได้ นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ควรจบหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,040
AUD
49,898.40
THB
6 เดือน
3,960
AUD
96,861.60
THB
9 เดือน
5,940
AUD
145,292.40
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 1, Anzac House, 245 Castlereagh Street, 2000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030