เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 20Hr

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเตรียมความพร้อมนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในความหลากหลายของสถานการณ์ทางสังคมตลอดชีวิตวันต่อวัน หลักสูตรนี้เน้นใช้วิธีการเรียนรู้ภาษาที่สอนด้วยการสื่อสาร การปฏิบัติและการสร้างทักษะภาษา การพูดการฟังการอ่านการเขียนไวยากรณ์คำศัพท์และการออกเสียง นี้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียและทั่วโลก

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปได้รับการรับรองโดย NEAS (National ELT Accreditation Scheme Ltd )

ภาษาอังกฤษทั่วไปที่นำเสนอในระดับที่ต่อไปนี้ใน 5 หลักสูตรเฉพาะ

 • ระดับพื้นฐาน
 • ระดับก่อนกลาง
 • ระดับกลาง
 • ระดับสูง
 • ระดับสูงสุด

แต่ละหลักสูตรได้รับการคุ้มครองในระยะเวลา 10 สัปดาห์ ถึงแม้นี่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่ตัวนักเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเหมาะสำหรับนักเรียนที่:

 • ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับงานหรืออาชีพของพวกเขา
 • ต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาในการฟังการพูดการอ่านและการเขียน
 • ต้องการที่จะปรับปรุงคำศัพท์ของพวกเขาไวยากรณ์และการออกเสียง
 • ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
 • ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
 • ต้องการที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกสถานการณ์
 • ต้องการที่จะวางรากฐานสำหรับการดำเนินการต่อไปเพื่อการศึกษาเฉพาะทาง

แหล่งที่มา : http://cambridgecollege.com.au/general-english/

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,520.00
AUD
61,639.20
THB
6 เดือน
5,040.00
AUD
123,278.40
THB
9 เดือน
7,560.00
AUD
184,917.60
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

422 Little Collins St, Melbourne, Victoria, 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030