เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 20Hr

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป General English course ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมุ่งเน้นไปที่สี่ประเด็นหลัก คือ ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน หลักสูตรเหล่านี้ค่อนข้างเข้มข้น ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และวิธีการพูดในการอภิปรายแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงสัมภาษณ์และกลยุทธ์ต่างๆอีกด้วย ทางโรงเรียนของเรายังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษอีกมายกมาย เช่น เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS TOFEL หรือ สามารถเยี่ยมชมหลักสูตรอื่นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ

ข้อมูลหลักสูตร

20 คาบ สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป: เน้นทักษะทางด้านการฟัง,พูด,อ่าน,เขียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน ทุกวัน

7 คาบสำหรับ โครงสร้างในการเรียน: ซึ่งเป็นการเรียนรู้และสนุกไปกับบทเรียนโดยใช้ การเรียนนอกสถานที่ การเรียนภาษาจากการออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์การเรียนเสริม หรือแม้กระทั้งการทำงานแบบกลุ่ม

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่: โรงเรียนทุกแห่งใน USA, UK, Canada, Ireland, New Zealand and Malta

วันเริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์

ระยะเวลาเรียน: 2 อาทิตย์ขึ้นไป

อายุขั้นต่ำ: 16 ปี

ระดับภาษา: ทุกระดับภาษาอังกฤษ

จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 10-15 คน

จำนวนคาบเรียน: 27 คาบเรียนต่อ สัปดาห์

Degree: 
ค่าเรียน: 
4 เดือน
5,339.00
USD
176,240.39
THB
6 เดือน
7,740.00
USD
255,497.40
THB
9 เดือน
11,610.00
USD
383,246.10
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

27 East Cota Street Santa Barbara, CA 93101 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030