เรียนภาษาอังกฤษ Semi Intensive English Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป General English course ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมุ่งเน้นไปที่สี่ประเด็นหลัก คือ ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน หลักสูตรเหล่านี้ค่อนข้างเข้มข้น ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และวิธีการพูดในการอภิปรายแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงสัมภาษณ์และกลยุทธ์ต่างๆอีกด้วย ทางโรงเรียนของเรายังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษอีกมายกมาย เช่น เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS TOFEL หรือ สามารถเยี่ยมชมหลักสูตรอื่นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ

ข้อมูลหลักสูตร

20 คาบ สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป: เน้นทักษะทางด้านการฟัง,พูด,อ่าน,เขียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน ทุกวัน

7 คาบสำหรับ โครงสร้างในการเรียน: ซึ่งเป็นการเรียนรู้และสนุกไปกับบทเรียนโดยใช้ การเรียนนอกสถานที่ การเรียนภาษาจากการออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์การเรียนเสริม หรือแม้กระทั้งการทำงานแบบกลุ่ม

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่: โรงเรียนทุกแห่งใน USA, UK, Canada, Ireland, New Zealand and Malta

วันเริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์

ระยะเวลาเรียน: 2 อาทิตย์ขึ้นไป

อายุขั้นต่ำ: 16 ปี

ระดับภาษา: ทุกระดับภาษาอังกฤษ

จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 10 - 15 คน

จำนวนคาบเรียน: 27 คาบเรียนต่อ สัปดาห์

Degree: 
ค่าเรียน: 
4 เดือน
5,640
USD
186,176.40
THB
6 เดือน
8,189
USD
270,318.89
THB
9 เดือน
12,283
USD
405,461.83
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Empire State Building, 63rd Floor, 350 5th Avenue New York, NY 10118

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030