เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 25Hr ช่วงเช้า

Our General English programs at Navitas English are the perfect preparation for students wishing to improve their all-round English language skills at a pace that suits them. With a strong focus on the four core skills (listening, reading, writing and speaking), you could graduate from our courses with real-world English skills that you can use anywhere.

Students will be taught how to use English in real life situations, they will learn the necessary language skills and gain the confidence to travel and work in Australia amongst native English speakers.

Level : Elementary to Advanced

Start Dates: Every Monday

Duration: 1-24 weeks per level

Timetable : 8:20am to 2:30pm

Hours per week: 20 hours classes, plus 5 hours myStudy

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Morning 25Hr

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,300.00
AUD
85,899.00
THB
6 เดือน
6,600.00
AUD
171,798.00
THB
9 เดือน
9,900.00
AUD
257,697.00
THB
Updated onMay 26, 2017
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

255 Elizabeth Street Sydney NSW 2000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 656 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030 Pupae: 082 440 0500