เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 25Hr

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

มีถึงห้าระดับ - เริ่มต้นถึงขั้นสูง นักเรียนจะใช้หนังสือในการฝึกการพูดการฟังการอ่านและการเขียนในชั้นเรียนตอนเช้า ในช่วงบ่ายโฟกัสอยู่กับการสนทนา ในกิจกรรมนอกห้องเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,240.00
AUD
79,250.40
THB
6 เดือน
6,480.00
AUD
158,500.80
THB
9 เดือน
9,720.00
AUD
237,751.20
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030