เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course 25Hr

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป SACE ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด หลักสูตรได้รับการออกแบบการพัฒนาการพูดการฟังการอ่านและทักษะการเขียนและการได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความคล่องแคล่วและความถูกต้องของคุณ

เรียนต่อออสเตรเลีย General Intensive English

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,795
AUD
92,825.70
THB
6 เดือน
7,590
AUD
185,651.40
THB
9 เดือน
11,385
AUD
278,477.10
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030