เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course 28L

เรียน 28 คาบ ทั้งหมด 23 ชั่วโมง 20 นาทีต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที  จะได้รับตารางเรียนวันปฐมนิเทศวันแรกเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบ+ วิชาเลือก 8 คาบ อาทิ Improve grammar, vocabulary, conversation skills, presentation skills, business communication or prepare for an exam.  เลือกได้ 1 หรือ 2 วิชาต่อสัปดาห์ เปลี่ยนวิชาทุกๆ 4 สัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดแบบเต็มวัน เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไปในช่วงเช้า และวิชาเลือกในช่วงบ่าย และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,519
AUD
86,074.74
THB
6 เดือน
6,656
AUD
162,805.76
THB
9 เดือน
9,983
AUD
244,184.18
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 1 63 Oxford Street Sydney NSW 2010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030