เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Courses 26L

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน ในขณะที่การเรียน ภาษาอังกฤษทั่วไป จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือกก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจ

เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

 • เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ตลอดทั้งปี
 • รับประกันการเพิ่มพูนระดับทักษะภาษาอังกฤษหลังจากเรียนกับเรา
 • เปิดรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
 • เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและเลือกเรียนเพิ่มทักษะที่สนใจพิเศษ
 • สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 2 ถึง 52 สัปดาห์

หรือถ้าสนใจเรียนภาษาอังกฤษคอร์สอื่นๆ เช่น เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวเรียนซัมเมอร์เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือถ้าสนใจอ่านข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการ เรียนต่อต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอร์สของเรา

 • สถานที่เรียน : โรงเรียนทุกแห่งใน อเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และมัลตา
 • วันที่เริ่มเรียน : ทุกวันจันทร์
 • ระยะเวลาเรียน : 2 + สัปดาห์ขึ้นไป
 • อายุขั้นต่ำ : 16
 • พื้นฐานภาษาอังกฤษ : สำหรับความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

โครงสร้างเกี่ยวกับคอร์ส

 • 20 คาบ สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป 
  เน้นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน ทุกวัน 
 • 8 คาบ สำหรับทักษะที่นักเรียนสนใจ
  ตัวเลือกแตกต่างและขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนทีมี ซึ่งทักษะส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ หรือ เรียนรู้จากภาพยนตร์ 
 • 7 คาบสำหรับ โครงสร้างในการเรียน
  ซึ่งเป็นการเรียนรู้และสนุกไปกับบทเรียนโดยใช้ การเรียนนอกสถานที่ การเรียนภาษาจากการออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์การเรียนเสริม หรือแม้กระทั้งการทำงานแบบกลุ่ม
 • จำนวนนักเรียนต่อห้อง : 10 ? 15 คน
 • จำนวนคาบเรียน : 35 คาบเรียนต่อ สัปดาห์
   
Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,352
AUD
81,989.92
THB
6 เดือน
6,804
AUD
166,425.84
THB
9 เดือน
10,206
AUD
249,638.76
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Kaplan_logo
Level 1, 22 Peel Street, Adelaide, SA 5000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030