เรียนภาษาอังกฤษ Intensive ESL 30L

เรียนเต็มเวลาแบบเข้มข้น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เวลาเรียน จันทร์-พฤหัสบดี 9.00-16.00 และวันศุกร์เรียนครึ่งวัน 9.00-12.00 

1 บทเรียน=50 นาที

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,420.00
CAD
87,004.80
THB
6 เดือน
6,576.00
CAD
167,293.44
THB
9 เดือน
9,864.00
CAD
250,940.16
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

555 Richards Street

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030