เรียนภาษาอังกฤษ Semi-Intensive ESL 24Hrs

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Hollywood College หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือกก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจ

เรียนภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

  • รับประกันการเพิ่มพูนระดับทักษะภาษาอังกฤษหลังจากเรียนกับเรา
  • เปิดรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
  • เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและเลือกเรียนเพิ่มทักษะที่สนใจพิเศษ
  • สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 11 สัปดาห์, 22 สัปดาห์และ 44 สัปดาห์
  • เรียนร่วมกับเพื่อนๆต่างชาติกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอร์สของเรา

สถานที่เรียน: โรงเรียนในประเทศ อเมริกา

ระยะเวลาเรียน: 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

พื้นฐานภาษาอังกฤษ: สำหรับความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
11 สัปดาห์
1,450.00
USD
47,864.50
THB
22 สัปดาห์
2,900.00
USD
95,729.00
THB
44 สัปดาห์
5,800.00
USD
191,458.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

3470 Wilshire Blvd #350, Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030