เรียนภาษาอังกฤษ Standard Course 20L

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์, 4 บทเรียนต่อวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มต้นให้มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,340
GBP
100,222.20
THB
6 เดือน
4,080.00
GBP
174,746.40
THB
9 เดือน
6,120.00
GBP
262,119.60
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

19-21 Ridgmount Street, London WC1E 7AH United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030