เรียนภาษา กับ QAG เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

ลงเรียนภาษา กับ Queens Academic Group น้อยกว่า 24 สัปดาห์ เลือกรับฟรีๆไปเลย 1 option 
o Free Airport pick up + Free Drop off Airport + Free Homestay Arrangement ( ฟรีรับ – ส่งสนามบิน และค่าจัดหาโฮมเสตย์)
o Free Barista Course (ฟรีหลักสูตรทากาแฟ )
o Free General English for 2 weeks (ฟรีเรียนภาษา 2 สัปดาห์)
o Free Master Class ( Professional Development : immigration and employment skill, how to get a job in New Zealand , a personal plan for future success) (ฟรีคอร์สอบรมเกี่ยวกับการหางาน ,การใช้ชีวิต และการวางแผนระยะยาวในนิวซีแลนด์)
o Free hot drink + snack( one a day) for the whole course (ฟรีเครื่องดื่มร้อนและอาหารว่าง 1 มื้อต่อวันตลอดหลักสูตร )
Signature

โปรโมชั่น (เลือก 1 ข้อ) – Free Airport pick up + Drop off + ค่าจัดหา homestay

  • Free General English 2 weeks
  • Free Barista course 
Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030