เรียน ป.ตรี ประเทศอังกฤษ รับทุนการศึกษาได้ไม่ยาก

Newcastle University รับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา Merit Scholarships (IUMS) สำหรับ International Undergraduate ในปีแรกของการเรียนโปรแกรมใดๆในหลักสูตรปริญญาตรี

โดยทุน £1,500 สำหรับนักเรียนที่มีการเรียนดี จาก INTO Newcastle Foundation ตามข้อมูลด้านล่าง

  • นักเรียน INTO ที่สมัครเข้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนแพทย์จะต้องประสบความสำเร็จ 73% โดยรวมเฉลี่ย ในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นขั้นต่ำที่โมดูล 65
  • นักเรียน INTO ที่สมัครเข้าคณะวิทยาศาสตร์เกษตรและวิศวกรรมจะต้องบรรลุ 70% เฉลี่ยโดยรวมของการศึกษาขั้นต่ำ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับโมดูล 65
  • นักศึกษาจะต้องทำการสมัครผ่าน UCAS และได้รับการตอบรับจาก Newcastle University เข้าเรียนในช่วง September 2015
  • ผู้สนับสนุนนักเรียนและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ จะไม่มีผลได้รับทุนของ IUMS
Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030