แจ้งวันหยุด วันปิยมหาราช

 

แจ้งวันหยุดทำการของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อเดอะดีนอินเตอร์

 ++Close++  วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เป็นวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ++Close+.
.
++Open++ จะเปิดทำการปกติ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ++Open++
.
หากนักศึกษาท่านใดมีเรื่องสำคัญฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์มือถือต่อไปนี้ค่ะ
.
P’Ray: 085-911-1030
P’Poo: 086-081-7775 
P’Bee: 089-499-9754 
เบอร์บริษัท 087-905 9456, 081-688-8252

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030