แจ้งวันหยุด วันปีใหม่

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อเดอะดีนอินเตอร์แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่

!!CLOSE !! วันที่ 29 ธันวาคม 2562 !! CLOSE!!

จะเปิดทำการปกติ

++OPEN++ วันที่ 3 มกราคม 2563 ++OPEN++

หากนักศึกษาท่านใดมีเรื่องสำคัญฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์มือถือต่อไปนี้ค่ะ

Bee: 089-499-9754
Kwan : 086-081-7775 
เบอร์บริษัท 087-905 9456, 081-688-8252

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030