โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษา ILSC San Francisco

โปรโมชั่นพิเศษเรียนต่ออเมริกา สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษา ILSC SF จำนวน 24 weeks ขึ้นไป (Intensive program) สามารถลงเรียนหลักสูตร Business English และ Diploma of Business ได้ในระยะเวลา 12 weeks โดยไม่ต้องชำระค่าเรียนเพิ่ม

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ เดอะดีน 02-656 4868

Tags: 
Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030