โปรโมชั่นสถาบัน Intrax เมือง San Diego ลด20%

สถาบัน Intrax เมือง San Diego มีโปรโมชั่นสำหรับนักเรียนไทย

นักเรียนที่ลงเรียน Intrax San Diego นอกจากจะได้ส่วนลดค่าเรียน 20% แล้ว นักเรียนจะได้รับส่วนลดเป็นค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มอีก US200 กรณีลงเรียน Standard Program 12สัปดาห์ขึ้นไป และ รับ US400 ส่วนลดเพิ่มกรณีลงเรียน Standard Program 24 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ส่งใบสมัครตั้งแต่ 5 May - 29 Aug 14
  • นักเรียนจะต้องลงเรียน San Diego Campus เท่านัน
  • ส่วนลดเพิ่มเติมนี้จะทำการลดมาในเอกสารการแจ้งค่าเรียน
  • กรณีนักเรียนยกเลิกการเรียนก่อน 12 หรือ 24 สัปดาห์จะไม่ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมนี้ ซึ่งนักเรียนต้องชำระส่วนลดคืนให้กับทางสถาบัน Intrax

สนใจ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีน 02-656 4868

Tags: 
Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030