โปรโมชั่นสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

โปรโมชั่นสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 

ตั้งแต่ 12 - 20 สัปดาห์ กับสถาบันที่เข้าร่วม

รับ Central Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท

และตั้งแต่ 21 สัปดาห์ขึ้นไป กับสถาบันที่เข้าร่วม

รับ Central Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท

 

โดยมีเงื่อนไขดังนีั้

1. สมัครเรียน ตั้งแต่ 20 เมษายน 2562

2. วีซ่าได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 

3. ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 

4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีผ่อนชำระค่าเล่าเรียน

5. บัตรของขวัญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมโอนต่างประเทศ

7. โปรโมชั่นนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อขอรับโปรโมชั่นได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ 

อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 บีทีเอส สถานี ชิดลม ทางออก 4 

เบอร์โทร 02-2544868 

Line : @thedeaninter 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030