ไข่กับกระต่ายเกี่ยวอะไรกับวันอีสเตอร์??

วันอีสเตอร์เป็นวันที่คริสเตียนฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งในหลายๆ ประเทศใช้ไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของการฉลองด้วย สาเหตุของการใช้ไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์  ด้วยเหตุผลที่ว่าไข่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ ส่วนกระต่ายนั้นเป็นที่รู้กันว่ามีลูกดกและแพร่พันธุ์เร็ว ทั้งไข่และกระต่ายจึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งชีวิตใหม่และความหวัง คริสเตียนในประเทศตะวันตกจึงนำเอาทั้งไข่และกระต่ายมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นั่นเอง ดังนั้นเมื่อถึงเทศการอีสเตอร์ จะเห็นว่ามีเด็กๆเอาไข่มาทาสีและทำช็อคโกแลตเป็นรูปกระต่ายกันในวันอีสเตอร์ในทุกๆปี

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030