BACHELOR OF ACCOUNTING ปริญญาตรีการบัญชี

หลักสูตรนี้ให้มากกว่าเพียงแค่คุณสมบัติด้านการบัญชี รับรองโดย CPA ประเทศออสเตรเลีย สถาบันรับรองผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ประเทศออสเตรเลีย (Institute of Chartered Accountants: ICAA) และองค์กรสากล ซึ่งพัฒนาทักษะทางธุรกิจของคุณพร้อมด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีผลด้านนโยบายสาธารณะ

ในปีแรกคุณจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎข้อบังคับทางธุรกิจ ประกอบด้วยการบัญชี (Accounting) เศรษฐศาสตร์ (Economics) การเงิน (Financial) การบริหารจัดการ (Management) การตลาดและสถิติ (Marketing and Statistics) แล้วเริ่มการศึกษาการบัญชีเชิงลึก เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของหลักสูตรและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับนิติบุคคลทั่วโลก เช่น Deloitte และ Price Water house Coopers

นอกจากนี้ ในการสำเร็จสาขาหลักที่มีวิชาด้านการบัญ 8 วิชา คุณยังสามารถจบสาขาที่ 2 จากขอบเขตวิชาที่มีทั่วในมหาวิทยาลัยจำนวน 2 สาขาย่อย หรือขึ้นกับ 8 วิชาเลือก ตัวอย่าง คุณอาจเลือกจบสาขาย่อยที่ 2 ในด้านการวางแผนการเงินหรือการบริหารจัดการ หรือสาขาย่อยในด้านนิติการบัญชี (Forensic accounting) หรือการเงินนิติบุคคล (Corporate finance)

วิชาเลือกที่คุณเลือก ประกอบด้วย ทัศนศึกษา (Study tours) การฝึกหัด (Internships) และภาษาต่างๆ (Languages) และคุณสามารถเลือกจบวิชาเลือกจากต่างประเทศจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนของเรา เรามีสายสัมพันธ์กับสถานศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำ รวมถึง Innsbruck University และสถานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เบอร์ลิน

จบหลักสูตรภาษาอังกฤษประกาศนียบัตร 5B ขั้นที่สูงจากการศึกษาเพิ่มเติมในระดับบัณฑิตวิทยาลัย (EFS5 (60%) UG) ที่ดำเนินการโดย La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น; ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูในเวบไซต์ของ La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านภาษาอังกฤษ

  • คะแนน ELTS (ด้านวิชาการ) เท่ากับ 6.0 โดยไม่มีคะแนนที่ดี่สุด (BAND SCORE) เฉพาะบุคคลน้อยกว่า 6.0
  • คะแนน TOEFL Paper-based Test  คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 550 โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษด้านการเขียนเท่ากับ 5 หรือมากกว่า;
  • คะแนน TOEFL Internet-based Test  คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 60 โดยขั้นต่ำสำหรับ SLR 18 W 22
  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น: ผลสอบปลายภาคในหลักสูตร 60 เปอร์เซ็น
  • สามารถยอมรับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นภาษาทางการในลำดับที่สาม สังเกต: ไม่ยอมรับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการในการศึกษาก่อนหน้า ให้เป็นหลักพื้นฐานของการเข้าเรียน (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรที่ข้อกำหนดคะแนนทดสอบที่ผ่านการอนุมัติ มากกว่าคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (Band score) ต่ำกว่า 6.0
  • การทดสอบ Pearson ด้านภาษาอังกฤษ (เชิงวิชาการ) (PTE): คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 57 โดยไม่มีคะแนนทักษะด้านการสื่อสารน้อยกว่า 50
  • ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูงของเคมบริดจ์ (CAE): เกรด B หรือสูงกว่า
  • ใบประกาศนียบัตรความสามารถด้านภาษาองกฤษของเคมบริดจ์ (CPE): ผ่านเกรด C หรือสูงกว่า;

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.latrobe.edu.au/courses/accounting

วันเปิดเรียน: ภาคการศึกษา 1 และ 2 (มีนาคม กรกฎาคม)

ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
23,180.00
AUD
566,982.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030