BACHELOR OF ARTS ปริญญาตรีศิลปศาสตร์

ปริญญาตรีศิปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่โดดเด่น มีความชำนาญและขอบเขตความรู้กว้างขวางเหมาะกับอาชีพหลายสายงาน คุณจะมีตัวเลือกในการเข้าไปสู่เส้นทางความพร้อมในการทำงานใหม่ๆ ซึ่งเพิ่มเติมให้คุณภายใต้หลักสูตรมาตรฐานมีสถานประกอบการไว้เฉพาะคุณ คุณยังสามารถบรรจุเข้าทำงานอาสาสมัครหรือศึกษาต่อต่างประเทศ วิชาและโอกาสใหม่นี้ทำให้หลักสูตรปริญญาตรีนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ยืดหยุ่นที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

ในหลักสูตรมาตรฐาน คุณจะได้เลือกสาขาหลักอย่างน้อย 1 ระเบียบการ คุณยังสามารถเลือกคุณสมบัติเฉพาะสาขาย่อยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในเนื้อหารอง วิชาเลือกสามารถใช้ได่ในขอบเขตเนื้อหากว้าง ไม่เฉพาะด้านมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับเนื้อหา เช่น การบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และจิตวิทยา (ทำให้ได้รับสิ่งที่ต้องทำก่อน) ทำให้คุณได้รับความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความสนใจเฉพาะด้านของคุณ

จบหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับใบประกาศนียบัตร 5B สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมขั้นสูงในระดับบัณฑิตวิทยาลัย (EFS5 (60%) UG) ที่ดำเนินการโดย La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น;

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

  • คะแนน IELTS (ด้านวิชาการ) เท่ากับ 6.0 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (BAND SCORE) เฉพาะบุคคล น้อยกว่า 6.0
  • คะแนน TOEFL Paper-based Test  คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 550 โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษด้านการเขียนเท่ากับ 5 หรือมากกว่า;
  • คะแนน TOEFL Internet-based Test  คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 60 โดยขั้นต่ำสำหรับ SLR 18 W 22
  • การศึกษาระดับพื้นฐานของ La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น: ผลสอบปลายภาคในหลักสูตร 60 เปอร์เซนต์

สามารถยอมรับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการในการศึกษาลำดับที่สาม ให้สังเกต: ไม่ยอมรับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการในการศึกษาก่อนหน้า ให้เป็นหลักพื้นฐานของการเข้า (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรที่ข้อกำหนดคะแนนทดสอบที่ผ่านการอนุมัติ มากกว่าคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (Band score) ต่ำกว่า 6.0

การทดสอบ Pearson ด้านภาษาอังกฤษ (เชิงวิชาการ) (PTE): คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 57 โดยไม่มีคะแนนทักษะด้านการสื่อสารน้อยกว่า 50

ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูงของเคมบริดจ์ (CAE): เกรด B หรือสูงกว่า

ใบประกาศนียบัตรความสามารถด้านภาษาองกฤษของเคมบริดจ์ (CPE): ผ่านเกรด C หรือสูงกว่า;

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.latrobe.edu.au/courses/arts

วันเปิดเรียน: ภาคการศึกษา 1 และ 2 (มีนาคม กรกฎาคม)

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
21,350.00
AUD
522,221.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030